Stasen - det er enda mer erfaring det!

Figuren viser aldersfordelingen i Stasen - i aldersgrupper (20-24, 25-29 osv.)

Gjennomsnittsalder 1994 = 41
Gjennomsnittsalder 1999 = 49
Gjennomsnittsalder 2004 = 52

Kan vi ha et rekrutteringsproblem?

Tiden går - Stasen består, foreløpig!

Hovedmeny 2006


Ansvaret for denne siden hviler tungt på Cyberminister Erik Bye