Stasen - det er erfaring det!

Figuren viser aldersfordelingen i Stasen - i aldersgrupper (20-24, 25-29 osv.)

Gjennomsnittsalder 1994 = 41,0 år
Gjennomsnittsalder 1999 = 49,0 år

Tiden går - Stasen består.

Hovedmeny 2004 2006


Ansvaret for denne siden hviler tungt på Cyberminister Erik Bye