Stasen - det er erfaring det!

Figuren viser aldersfordelingen i Stasen - i aldersgrupper (20-24, 25-29 osv.)
Det ser ut til at vi har en rekrutteringsoppgave!

Hovedmeny 2004


Ansvaret for denne siden hviler tungt på Cyberminister Erik Bye