Stasen - det er veteraner det!

Figuren viser aldersfordelingen i Stasen - i aldersgrupper (20-24, 25-29 osv.)

Gjennomsnittsalder = 41 år

Hovedmeny 1999 2004 2006 2017


Ansvaret for denne siden hviler tungt på Cyberminister Erik Bye