Næravisen var også der!

Atter en gang opplever Stasen betydningen av å ha en Næravis. 27. mai 2003 hadde vi fått invitasjon til å spille på Bestum Skoles Markedsdag. Og hva er mer naturlig enn at Akersposten er tilstede og dekker både markedet og Stasens inntogsmarsj. Under titelen "Opplevelsesrik markedsdag" skriver den utskremte medarbeider fredag 30. mai 2003, s. 18: Markedsdagen på Bestum skole trekker som alltid full skolegård. Salg, kultur og lek går sammen i en opplevelsesrik enhet i forsommerværet. Som avslutning på reportasjen skrives det: ...... når selveste Bestum Stasmusikk marsjerer inn i skolegården. En kattesminket elev går beundrende ved siden av og imiterer musikantene. Dette har fotografen også fanget opp. Videre: Da det siste hornet slipper den siste tonen er markedsdagen på hell og foreldre hyller både Stasmusikk og skolen med fornøyd applaus.

Post ludens:
Journalisten må tydeligvis være svært musikalsk - tenk å registrere at det var et siste horn!

Mer om vår næravis finner du her og her .

Hovedmenyen


Redaktør: Cyberminister Erik Bye.