Den Store Instrumentdåpen

Under Festivalen i Gadebusch ('99) innførte Stasen nok en verdensbegivenhet innenfor korps- og janitsjarbevegelsen - Instrumentdåp. Mange instrumenter har følt og opplevd usikkerhet og sterk identitetsminimalisering, og en navneseremoni og tilhørende fest(iva)lighet kan høyst sansynlig rette på dette.

Ståles tuba ble døpt til Basse, under en enkel men høytidelig spontanseremoni i de dype skoger i Gadebusch. Med vannoverrisling (noen vil kalle det nesten-drukning) og lett håndspåleggelse ble dette grenseprengende musikalske tilhørighetsrituale gjennomført og stadfestet. Pga. spontaniteten er det stadig uklarheter omkring Fadderne - ansvar for musikalsk oppdragelse - og Gudmor - ta ut munnstykket. Her var det maktpåliggende å gjennomføre selve dåpen, og det ritueelle i det sermonielle vil bli gjennomlevd senere.

Dette kan være et svært viktig bidrag for å sikre og trygge vilkårene for den oppvoksende slekt, og en rekke ordninger vil bli vurdert og avgjort - om litt:

- instrumenttrygd
- instrumentombud
- instrumentskole
- instrumenthave
- instrument TV
- instrumentminister
- instrumentpike
- instrumentvogn
- instrumentsikring
- instrumentsete
- instrumenttimen
- instrumentleker

...... og dette er kanskje bare begynnelsen.

Hovedmeny


Ansvarlig redaktør: Cyberminister Erik Bye.