Fastkorpsordningen - en ny gammel mulighet

Det få er klar over er at ordningen med fast partner og faste avtaler egentlig stammer fra korpsbevegelsen. Dette er en svært gammel ordning som nå vil bli gjenopplivet og gjennomført i hele Norge. Det betyr at det også vil bli mulig å skaffe seg et fast korps på Bestum. Det eneste du trenger å gjøre er å sende en mail til fastkontoret, som vil ordne resten og ta seg av det praktiske.

Og hva betyr det så å få denne fastkorpsordningen?

Det viktigste er kanskje at i det øyeblikk du har behov for korps, er det bare å kontakte ditt fastkorps. Korpset er alltid rede til å yte service, f. eks. lydbehandling.
Dernest er det slik at hvis du er med i fastkorpsordningen er du garantert et korps å høre på. Lydbehandlingen er en såkalt mobil behandlingsform, slik at i de viktigste situasjoner kommer behandleren forbi der du bor. Det vil bli anledning til lytteprøver og til og med stemmetrening kan ordnes etter nærmere avtaler.

At interessen for denne ordninger er stor og at ordningen vil bli populær kan det være liten tvil om. En rekke av de spørsmål som er stilt til fastkontoret vitner om dette:

Når trer fastkorpsordningen i kraft?
Hva er et fastkorps?
Blir det dyrere å ha et fastkorps?
Blir det kortere ventetid?
Hvordan velger jeg fastkorps?
Hva skjer hvis jeg ikke velger fastkorps?
Hva med barna mine?
Kan jeg bli med fastkorpsordningen snere?
Får jeg det fastkorpset jeg ønsker meg?
Får jeg fastkorps i min egen bydel?
Kan jeg høre på andre korps enn fastkorpset mitt?
Hva gjør jeg når fastkorpset mitt er på ferie?

De fleste, nær alle, av disse spørsmålene har greie svar. Som oftest ja, eller ja det går fint, eller ja det er mulig! Bestum Stasmusikk garanterer at de som er med i fastkorpsordningen vil få et korps i nærmiljøet, det kjente og kjære innslaget. I området rundt Ullern/Bestum er valget enkelt: Bestum Stasmusikk. I tillegg til alle vanlige fasttilbud har vi et spesialtilbud: Vi dukker opp når du minst venter det, men mest ønsker det!

Det er ett forhold som ikke er helt avklart enda. Det er hvordan man skal gi seg tilkjenne 17. mai. Men dette arbeides det intenst med.

Hovedmeny


Ansvarlig: Cyberminister Erik Bye.