Gruppelederne i Stasen

Pga. våre mange spilleoppdrag, med svært kort planleggingshorisont, har vi måttet iverksette de beste organisasjonsmodeller som kan tenkes. Hva er vel bedre enn et militært hieraki? Hver instrumentgruppe har sin egen gruppeleder. Gruppeleder har ansvaret for ringerunden. Ringerunden betyr at nestemann ringer nestemann. Sistemann melder tilbake til gruppeleder, som melder tilbake til høyeste nivå, hvorvidt gruppen er spillbar eller ikke. Enkelte ganger fungerer dette, da er vi enten spillbare eller ikke. Hvis det ikke fungerer vet vi ikke helt sikkert. Noen synes nettopp det er spennende - men ikke høyeste nivå!

Fløytene Smågnagerne Storgnagerne Finmessing Småhorn
Heidi Eva Venche Kari Elisabeth
.
BindersGrovmessing Bassene Kjøkkengruppa Fjasen
Stein Knut Staale Inger Merete

Selv om gruppelederne mener at de er viktigst, er det nå instrumentene som er grunnlaget for gruppene. Alle som har vært i korps vet at instrumenthierarkiet ikke er å spøke med. Det er det ikke i Stasen heller.

Bildealbum Hovedmeny Tilbake


Denne siden redigeres av Cyberminister Erik Bye.