Svaret fra Slottet:

Bestum Stasmusikk
v/Erik Bye, signalblåser
Ullernfaret 6 c
0281 Oslo

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato:
200101910-2 414 27. august 2001

Kongefamilien har bedt meg om å takke for Deres brev av 9. august og det medfølgende avisutklipp i forbindelse med Bestum Stasmusikks deltagelse ved den 10. Internationale Musikfest i Sæby i juni måned.

Med hilsen

Vigdis Wiesener Jorge
Assisterende kabinettsekretær

Her er brevet.

Hovedmeny


Ansvarlig redaktør: Erik Bye.