Stasen frykter utbrudd av munn- og klovsyke

- sterk redsel for spille- og gangproblemer

Det går nå sterke rykter om at en ny variant av munn- og klovsyke har brutt ut i Frankrike. Symptomene har dukket opp i byen Corps og har satt skrekk i alle korpsvenner. Foreløpig er omfanget av sykdommen svært begrenset og kunnskapen om det nye viruset er svært mangelfullt. Det som imidlertid allerede er rimelig sikkert er at det først og fremst rammer korpsbevegelsen.

Dette har slått ned som en bombe i hele korpsbevegelsen, og både nasjonale og internasjonale kommisjoner arbeider med sikringstiltak, sikringsadferd, sikringskost og sikringsskap.

Tiltak
Det mest drastiske forslaget er i øyeblikket at Norge vil bli stengt ute fra resten av verdens korpsbevegelse. Musikkgrensen mellom Norge og verden skal stenges. En mulighet her er at Norske korps rett og slett får noter med bare pauser.

Det blir lagt sterke restriksjoner på utenlandsreiser for norske korps. Ikke uventet kommer det reaksjoner på slike drastiske tiltak. Både Sæby og Bad Bramstedt er sterkt kritiske til dette. I Sæby er det torvhandelen de er engsytelige for, mens Bad Bramstedet ser for seg en dramatisk nedgang i telthandelen. Omsettningen av pølser, korn og øl ventes å gå rett mot avgrunnen. Eksperter hevder at viruset, i likhet med musikken spres gjennom luften, og mener at disse tiltakene nærmest er for hysteri å betrakte.

Det som kanskje er det mest skremmende ved denne sykdommen dersom de mest pessimistiske visjonenen slår til, er at spilleevne og gangevnen blir sterkt redusert. Ja faktisk slik at de som blir sterkest rammes, må regne med å ikke kunne spille og marsjere på svært lang tid.

Engstelsen for mulig spredning er så stor at også nasjonale og lokale tiltak vil bli iverksatt. Følgende tiltak ligger så å si på notelinjene:

Noter fra Frankrike og EU-land må desinfiseres før bruk.
Munnstykker må kokes før øving og konserter.
Pomp and Circumstances vil inntil videre bli forbudt spilt, likeså Father of Victory.
Grupper på mer enn en musikant må søke konsesjon for å spille sammen.
Flytting av flere musikanter med transportmidler for samspill og konsertering blir underlagt strenge restriksjoner.
Enkelte instrumentsammensetninger vil ikke bli tillatt før etter en lang karantene (også kalt generalpause).
På konserter med mer enn en musikant og en tilhører skal det være et desinfiserende fortbad ved inngangen og utgangen.

I tillegg til alle disse foranstaltningene er det ytterligere ett tiltak som rammer på en slik måte at det nesten ikke er til å fatte at noen kan komme på en slik nedrig tanke. Det foreligger faktisk et forslag, og jeg understreker kun et forslag om at det ikke skal være tillatt å ta med seg medaljer ut av eller inn i landet. Bare tenk dere tanken. Reaksjonene på dette forslaget har da heller ikke latt vente på seg. Det er snakk om en aksjon der ingen musikanter skal bære medaljer i 17.mai toget i år. Mange eksperter på korpssykdommer mener at dette forslaget er fullstendig meningsløst, ja nærmest paranoid. Mange antar at når de ansvarlige tenkt seg om, innser rekkevidden av et medaljefritt tog 17. mai, ja da ombestemmer de seg.

Med disse tiltakene håper musikkbruket å holde viruset på avstand, og eventuelt begrense omfanget av spredningen.

Tegn på sykdom
Mange har spurt hvordan sykdommen kan oppdages. Et rent utbrudd er kjennetegnet ved at spillingen blir sur, falsk, i utakt og oftest med tap av tempo. Musikanten vil virke klart svekket. Lettest er det å identifisere rammede i de musikkstykker som avsluttes med å gå i Coma.

Den som er rammet vil merke at det blir sårhet på leppene, byller i munnhulen og tydelige merker etter angrep. Eksperter har videre i pedagogiske tonelag forklart at de rammede er lette å kjenne igjen på ganglaget. De nedre delene av bena blir såre, de hovner (derav navnet) opp og det kan opptre åpne partier, dvs. litt enkle partiturer. Disse symptomene gir seg så utslag av en tung, interesseløs og langsom, usikker, slepende gange. Mange klarer ikke å marsjere i svinger, andre igjen har vansker med å gå på rekke. Full stopp, under oppslag er omtrent helt umulig å få til, så dette advares det sterkt mot.

Konsekvensene for feiringen av den norske nasjonaldagen er så enorme at intet middel og ingen krone vil bli spart i arbeidet for å holde dette på avstand. Det kan opptre feber, og i følge svært usikre kilder er det de som mener at det hele er som et mareritt, og ønsker å våkne i tide.

Fremtiden
Og kommisjonen kan berolige alle involverte - det er foreløping ikke planlagt noen form for kremering. Selv om en ikke vet hvor lenge angrepet vil vare, satser en på at det hele vil gå over av seg selv. I følge usikre kilder (igjen) vil kommisjonen komme tilbake til dette, dersom alvoret blir enda større enn det en har vært i stand til å mane frem foreløpig.

Hovedmeny


Ansvarlig redaktør: Cyberminister Erik Bye.