Ny undersøkelse:

Korpsvirksomhet rammer familien

"Over 40% mener familielivet rammes"

Nær halvparten av befolkningen mener at korpsvirksomheten går ut over familielivet i norske hjem.

43,5 prosent av de spurte sier i en meningsmåling MusFact har utført for Stasens Gang (SG), at korpsvirksomheten påvirker familielivet negativt.

Samlivseksperter mener tallet er svært høyt.

- Men dette forbauser meg ikke. Det er sjeldent at hun og han i et parforhold deler interessen for korps, og da betyr det at mange menn prioriterer korps foran noe annet, sier samlivsrådgiver Lyd Trommesen.

Undersøkelsen ble utført 25. april blant 1040 personer i et representativt utvalg av befolkningen. 14 prosent tror korpsvirksomheten påvirker familielivet positivt, mens 22 prosent svarer at de ikke tror korpsvirksomheten påvirker familivet i det hele tatt. 20 prosent vet ikke. Like mange menn som kvinner mener korpset er et problem for familivet.

- Bekrefter

Professor i muikkpsykologi Horn Fløytesen mener undersøkelsen er en bekreftelse på at korpsinteressen er et problem i en del parforhold.

- At kvinner og menn svarer likt på dette spørsmålet, tyder på at mannen faktisk oppfatter at dette ikke er særlig populært hjemme. Det kan jo tolkes i en positiv retning.

Han mener den korpsinteresserte halvdel av et par må redusere korpskonsumet.

- Man må bare gjemme instrumentet rett og slett. Hvis interessen blir så stor at det går ut over pliktene i hjemmet, forsterker det problemet. Til slutt kan det ende med at man bare sitter igjen med korpset.

Trommesen mener kvinner kan reagere på to ulike måter:

- Det kan være lurt bare å trekke seg tilbake. Ta med ungene ut av huset, finne på noe annet og distansere seg fra korpset som mannen forguder. Ofte forventer jo mannen å bli vartet opp mens han øver.

Men samlivsrådgiveren råder likevel par til å ta opp problemet på en skikkelig måte.

- Det er viktig at man snakker høyt og tydelig om dette på tomannshånd i stedet for å bære på det inni seg. For konflikten vil bare bli større om man ikke snakker om dette.

I sitt arbeid med par har hun møtt flere som har tatt opp problemet med korpsinteresse.

- Gruer seg

- Ja, dette har dukket opp. Det er mange kvinner som gruer seg til helgene på grunn av korpsvirksomheten, sier hun.''I meningsmålingen oppgir nesten 12 prosent av de spurte at de kjenner noen som har gått fra hverandre fordi den ene ektefellen driver for mye med korps. Horn Fløytesen mener at menn eller kvinner som bruker mye tid på korps, må kompensere dette.

- Det er lurt å ta igjen på en eller annen måte i forhold til familielivet. Det er lurt og sette seg ned og fordele tiden og komme frem til en ordning som fungerer for alle i familen, sier professoren.og

Lederen for Norsk Supportallianse, Klar Inett, mener det er lettvint for kvinner å skylde på at mannen bruker for mye tid på korps.

- Sunn interesse

- Kvinner driver jo også på med mye rart som tar tid. Korps er tross alt en sunn interesse. Rådet mitt er at mannen tar med seg kona på korpsøvelse, sier Inett.

- Men 43 prosent sier at korpslivet virker negativt inn på familielivet. Hva synes du om det?

- Jeg aksepterer at folk sier det, men jeg tror det kan være andre ting enn korps som er problemet i ekteskapet.

Inett har likevel en viss forståelse for frustrerte fruer.

- Jeg skjønner at det kan skape en viss friksjon i ekteskapet dersom mannen absoluitt vil sitte hjemme og øve på en eller annen engelsk suite mens resten av familien skal finne på noe annet.

Her er hva fem på gaten svarte på spørsmål om korps

Hva er korps? (Svenn, 21 år)

Korps er kuult, jeg har en tante som er med i korps. (Konrad, 42 år)

Korps, det er fa'li det. (Simon, 3 år)

Er det korps på TV? (Bitten, 16 år)

Hva skal vi med korps, vi har jo bingo? (Hjørdis, 48 år)

Her er hva seks politikere svarte på spørsmål om korps

Korps er bare slit for foreldrene (FrP)

Korps er nasjonens ryggrad (SV)

Tenk deg et liv uten korps (Ap)

Korps er rene englesangen (KrF)

Betaler de moms? (H)

Janitsjarmusikk skremmer dyra (Sp)

Hovedsiden


Ansvarlig redaktør: Cyberminister Erik Bye.