Konsert med Lions - Næravisen vår var også der

Søndag 12. oktober 2003 arrangerte Lions Club Lilleaker konsert i Ullern kirke i anledning kirkens 100-års jubileum. Det var tre deltagende musikkinnslag: Lilleaker VSOb, MMI (Mærradalen Mannskor International) og Bestum Stasmusikk. Stasen hadde som repertoar: Korall nr. 50 (Still, still with thee), Chaconne av Holst, Irish Tune from Country Derry av Grainger, og avsluttet det hele med valdresmarsj. Som en overraskelse til slutt introduerte presten tre sør-afrikanske ungdommer som bidro med nydelig sang.

Mannskoret var et hyggelig og muntert innslag med trøkk, og Lilleaker VSOb spilte flott og stadig bedre og bedre.

Og Ullern avis - Akersposten svikter ikke de lokale krefter, og særlig antakelig ikke Stasen! Onsdag 15. oktober ble konserten omtalt i avisen (s. 20). Her ble det understreket styrken ved de lokale krefter - med STASEN som eksempel! Mer av det! Lederen i Lions ( Knut Sørensen ) ble også omtalt. Han la nettopp vekt betydningen av de lokale krefter, og inviterte tl en årviss tradisjon framover med en slik konsert. Riktignok hadde ikke avisen fått med (seg) at Knut er medlem av Stasen, men uansett en representativ opptreden av Stasen i Lions klær - i kirken! Takk til Lions, takk til avisen - Stasen kommer igjen.

Og slik ble det. Oktoberkonserten i regi av Lions i Ullern kirke har etter hvert blitt en tradisjon. Både i 2004 og 2005 har konserten blitt et nyttig delmål for Stasen. Og både Lilelaker VSOB, Mannskoret Mærradalen International er med.En konsert er nyttig ved at vi prøvd det vi øver på. Og så håper vi hele tiden at lokalfolket hygger seg. og det gjør de så åpenbart - det kommer veldig mange tilhørere hver gang!

Hovedsiden


Denne siden redigeres av Cyberminister Erik Bye.