Gratis mat på korpsøvelser

På siste årsmøte gikk Kp (Korpspartiet) med massivt flertall inn for at det skal serveres et gratis måltid mat under alle korpsøvelser. Det ble gitt en lang rekke begrunnelser for dette. Faktisk var det ingen som gikk på talerstolen og talte saksordføreren for denne saken, Mat Monsen, i mot.

De viktigste begrunnelsene var:

1. Norge har masse penger.

2. Ingen tar skade av gratis mat.

3. Et felles måltid vil virke samlende på det norske korpsfolk

4. Med navnet matpakke samles alle om det norskeste vi har

5. Jeg fikk et gratis måltid mat på skolen da jeg gikk i korps.

6. Partiet vil fremstå som partiet for korpsfolk flest

7. Dette vil bidra til økt trygghet hos korpsfamilier

8. Her kommer vi regjeringen i forkjøpet

9. Ap vil være misunnelig på oss fordi vi sa det først

10. Dette vil først og fremst komme småkårsfolket til gode, de som bare så vidt har råd til å gå i korps.

11. Med riktig kosthold vil den samlede vekten på korps i Norge gå ned.

12. Korpsfamilier vil få bedre tid når ett måltid mat serveres med hjelp av de frivillige organisasjonene.

13. Dette kan bidra til økt aktivitet innen korpsbevegelsen i Norge.

14. Dette vil motvirke korpsvirksomhetens negative innvirkning på familielivet.

15. Dette vil rette opp det feilaktige bildet av at partiet ikke er opptatt av kultur.

16. Enkelte stykker trenger mer næring enn andre.

17. Dette vil motvirke spillegaskap.

18. Dette vil motvirke munn- og klovsyke.

19. Dette vil gi korpsmedlemmene økte krefter for siste del av øvelsen.


Ansvarlig redaktør CyberministerErik Bye.