Velkommen til det musikalske arkivet

Music Jokes A la Carte Øvelsesprogram Sanger


Dirigentene før

Øyvind Svendsen

Øyvind Svendsen har vært vikardirigent i Stasen i ca. 1 mnd. Han stilte på kort varsel for å få gjennomført to konserter, etter at Kjetil måtte gi seg pga. stort arbeidspress. Han har vært vikar for Kjetil tidligere i 2005, og var et naturlig valg da Kjetil måtte gå fra borde. Han har en særdeles optimistisk tro på hva Stasen kan få til! Og foreløpig ser det ut til at han får rett. Han holder på med hovedoppgave på Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og spesialiserer seg på musikk og estetikk, spesialfelt: rytmikk. Han har bakgrunn som trompetspiller i storband og spiller jevnlig orgel i kirken. Allerede nå værer vi hans pedagogiske talent og det er noe vi trenger - vi som snart er 20 år gamle. Avlæring er en krevende sport.

Øyvind er en svært oppvakt dirigent. Meget fort oppdaget han det alle andre dirigenter gjør: Stasen spiller i sitt eget tempo uansett veivefart på dirigentens armer. Et ytterligere særpreg er at vi stadig sakker av, mister tempo på en måte. Der har Øyvind allerede innført øvelsen: Nå spiller vi så langsomt at det ikke er mulig å sakke av.

Øyvind tok over på kort varsel, noe som var dødsens nødvendig. Vi skulle ha konsert med vokalist og kor i løpet 2-3 uker og programmet var ikke helt klart. Heller ikke samkjøringen med kor og vokalist lå noe tilbake. Og igjen viste Øyvind sine musikaløske kvaliteter. Først arrangerte han samspillet med kor og vokalist slik at de andre kan høres, selv med mikrofoner. (Mellom oss: Stasen har vansker med å spille lavt - det er vrient å komme under decibel-grensen for mesopiano, og den ligger farlig høyt i Stasen).

Og som om ikke det var musikalitet nok, fant han ut at noen toner i Misty lå en 1/2 tone for høyt hos noen Stasere. Og da er det jo bare å putte inn en b, så ble det ess. "Gi meg en b for e og det ble ess".

Og oppå det hele har han ikke klart å skjule sine solistegenskaper og improvisasjoner på trompet. Og det kunne vi nyte i rikt mon på konsertene. Vi hadde et håp om at kunnen overta dirigentpinnen fast, men lot seg ikke kombinere med alle de andre oppdragene han hadde. Veldig synd.


Kjetil Myhre

Kjetil Myhre har vært dirigent i perioden 2001-2005 og han har lært oss fryktelig mye. Kjetil har bakgrunn som trombonist i et storband, og prosjektet hans var å gjøre Stasen "lettere" og mer swingete. Og repertoaret vårt bærer preg av dette, med sterke innslag av blues, swing, rock, latin shuffle og dess like. Det å sende ett marsjorkester gjennom en slik endring krever tålmodighet, musikalsk innsikt og noen knep for å korpset bakpå (eller laid back). Ved å snakke om durer, opp til 7# og 7b, terpe litt på alle rare akkorder, forlange gruppespill i samspillet, helt ned til grupper på to tror Stasen at vi har blitt flinkere. Vi har trent på å lære noter utenat slik at Kjetil kunne få øyekontakt med oss. På den måten lærte vi at dirigenten kan fortelle mye lydstyrke med sine veivearmer. Mange av "blekkene" inneholdt solopartier, og alle som vil har kastet seg ut i ensom kamp med musikkbiter, med og uten noter. Høsten 2004 samarbediet vi med korte Vestre Aker dusjlag om en konsert i en fullsatt!!! Ullern kirke. Da var det veldig lurt at Kjetil hadde fått ovrtalt oss til å innse at det ofte er penest å spille svakt.


Magnus Torkildsen
De beste dirigenter ødelegger minst mulig for orkesteret, og det gjør Magnus Torkildsen. I tillegg til at han har gått i Bestum Skoles Musikkorps (Trompetist) i 70-80 åra, har han klokke(spill)tro på det vi kan klare. Han er fryktelig musikalsk, og noen ganger ofte glemmer han at vi andre ikke er fullt så. Men en gang i fremtiden vil vi nok både lære og skjønne dette med: prim, sekund, ters, quarten, quint, sekst, septim - samt ledetone, subledetone (eller var det snubletone?) og desslike. Dirra påstår at dette er nyttig! Dessuten synes han det er morsomt å spille tuba når han tror vi kan klare oss på egenhånd.

Magnus fikk spelemannsprisen i 2000, sammen med gruppa Krøyt. Dessuten fikk han så mye lydarbeide at han måtte forlate ansvaret for lyden i Stasen, høsten 2000.
Vi rakk å spille inn vår første CD med Magnus.


Vikardirigent Gunnar
Stasen har en trofast musiikkressurs som har vært vikardirigent i alle år - Gunnar Smith. Gunnar hører til Urstaserne og var den som administrerte starten på Jubileumskorpset. Deretter vant han navnekonkurransen (Bestum Stasmusikk). Og siden den gang har Stasen hatt mye glede av Gunnar. Hver gang de faste dirigenten ikke dukket opp, grep Gunnar pinnen. Og det har ikke blitt få ganger, etter snart 20 års virke.

Ett av særpregene til stasen er vår appetitt på spilleoppdrag. )Det må skrives at det betyr klingende mynt på kistebunnen). Da er Gunnar god å ha. Når han ikke er der, er andre gode å ha. Når Gunnar vifter med armene er vi i trygge hender. Dog, en gang måtte han steppe inn på veterankorpskonserten i Pershallen. Aldri har Stasen spilt In the Mood så fort. Dirgenten bestemmer. men dette høres ut som et realt paradoks. Et annet særpreg ved Stasen er at vi spiller i vårt tempo, uansett hva dirigenten gjør. Men ikke i Pershallen den gangen. Egentlig en helt fantastisk prestasjon av oss alle. Vi har ikke tall på alle de gangene Gunnar har talt til 2, 3 eller fire.


Oddbjørn Schjetne
Det var Oddbjørn Schjetne som hjalp til med å dra det hele i gang - høsten 1986/våren 1987. Han var dirigent i Bestum Skoles Musikkorps og hadde gjort en formidabel jobb med ungene fra 1980. Stasen startet jo som et jubileumskorps for Skolekorpset da det fylte 50 år og med sine pedagogiske evner var det veldig naturlig å ha Oddbjørn til å samle tidligere musikanter på nytt, slik at vi spilte i samme retning - alle sammen. Han spiller trombone og var med å spilte så ofte han kunne. Og det er noe med uttrykket "alt til sin tid". I oppstarten var det nødvendig å ha en konduktør (conductor) som evnet å gjøre det enkelt, kjenne til enkle noter og trene os på de grunnleggende grep. De fleste hadde ikke spilt på 20 år, noen hadde ikke spilt i det hele tatt. tenk deg utfordringen. En kan nesten si: at han holdt ut. men det tok ikke lang tid før vi var i stand til å delta i 17.maitoget, ta spilleoppdrag og til og med spille til dans. Riktignok en selsom opplevelse.


Stasen - a la carte

Stasen har et meget variert utvalg til dere som vil ha litt musikk til en spesiell anledning. Prisen på opplevelsen med oss er avhengig av de musikalske ingrediensene. Du kan velge mellom:

For tiden har vi følgende spesiale:

Arnheim på tilbud, med oppslag, fortegn, alle gjentagelser, TRIO og kanskje grillpiker. Dette er en ståmarsj som bare kan nytes. Muligens er det sønnen til Father of Victory. 


Forslag til øvingsopplegg:

1/2 t oppvarming med marsjer
15 min pause
3/4 - 1 times spilling av marsjer, så fort og så ofte du bare orker. Gå inne mens du spiller
30 minutters pause
1 times spilling med marsjer og nasjonalsanger. Gå inne mens du spiller. Mim 17. mai
5 minutter rist løs
1/2 times øving på det aktuelle Konsertprogram - gjerne flere gjennomkjøringer.

Dersom du ikke klarer dette med en gang, er det bare å prøve om igjen, f.eks dagen etter.


Web-mester: Cyberminister Erik Bye.