Livets rytme

Endelig, gåten er løst!

Grunnlaget for Stasens egen rytme (dvs. vårt faste, universelle tempo) er nå klarlagt! Det er vår egen interne metronom som bestemmer vårt tempo. Den overstyrer alle forsøk på avvik fra dette. Dette er bestemt på følgende måte:

Ikke tenk på noe spesielt. Slå takten med en finger mot bordet. Gjennomsnittlig viser det seg å være ca. to slag i sekundet eller helt nøyaktig, et slag for hvert 600 millisekund. I følge ekspertene skal dette være et ekko av en primal puls inne i oss.

Dette er så nær 114, Stastempoet, at forklaringen er åpenbar. Dette har betydelige og lite påaktede konsekvenser, særlig innenfor den mobile janitsjarkorpskulturen. For Stasen gir dette seg det kjente utslag at uansett hvilket tempo dirigenten starter med, ender vi i vårt eget. Hvorvidt dette henger smmen med musikk på/for hjernen er uvisst.

Det arbeides for å trenge dypere ned i dette spørsmålet.

Hovedmeny


Ansvarlig redaktør: Erik Bye.