Hvor mange skritt er et 17. maitog?

Det er ikke godt å si, men to runder er 13 800 skritt.

Dette er resultatet av det forskningprosjektet som ble gjennomført av Bestum Stasmusikk i 2006. Til dette ble det benyttet det mest moderne tenkelige utstyr, noe som ethvert pent møblert korps bør ha! En skritteller er helt uunnværlig og på bildet ser dere hvordan telleren er festet til en Staser.

Ved nærmere ettersyn (klikk her) er det totalt registrert 16 755 skritt. Men med fradrag av frakt til togstart (2 100 skritt) og hjem til fotografen etter endt tog (855 skritt), er det gyldne tall 13 800. Under rolige og stabile forhold på Bestum er skrittlengden kalibrert til 70 cm. Dette betyr at skrittellerbæreren har tilbakelagt 9660 meter for å gjennomføre oppdraget: 2 runder takk!

I følge godt informerte kilder var det ingen Stasere som gikk seg bort i toget denne 17. maien, slik at totalt ble det gått 175 km av Stasen. For å trekke dette ørlite lengre, så har Stasen gått i 17. maitoget siden 1991. I årene 2001, 2002, 2005 og 2006 har vi hatt anledningen til å gå to runder. Totalt har følgelig Stasen samlet tilbakelagt 350 km, eller nær 35 mil. Hadde vi gått en og en som en stafett, startet i Oslo, så hadde sistemann spilt i Kristiansand.

Tenk på hvilken fantastisk utnyttelse av fritiden dette er, og hvor billig. Hver runde tar ca 45 minutter. Følgelig har Stasen samlet gått i 525 timer. Dersom spilleoppdraget hadde vært lagt ut på anbud ville dette fort kostet kr. 262 500. For en svimlende sum som blir spilt inn i Oslo hvert år av alle korpsene! Dete er den investering som blir gjort i Musikkfondet i Oslo. Tenk over det - du som er med i bevegelsen.

Hovedmeny


Ansvarlig redaktør: Cyberminister Erik Bye.