Spillegalskap skal kartlegges

Korpstilsynet skal undersøke folks spillegalskap. Det er første gang en slik stor undersøkelse gjennomføres i Norge. I neste uke sender Korpstilsynet et brev til Kulturdepartementet, hvor hovedbudskapet er at en slik undersøkelse bør gjennomføres allerede til høsten. og alt tyder på at tilsynet får det som de vil, skrive Dagsavisen.

Undersøkelsen vil omfatte folk i alle aldre. Korpstilsynet ønsker å intervjue 10 000 personer om deres spillevaner. Informasjonsrådgiver Tor Tromme i Korpstilsynet sier at medisinsk og psykiatrisk ekspertise skal trekkes inn i undersøkelsen.

I fjor brukte nordmenn flere milliarder på spilling.

(Kilde: Aftenposten, 13. mai 2001, s. 5)

Hovedmeny Musikk på hjernen


Ansvarlig: Cyberminister Erik Bye.