Styre og stell i Bestum Stasmusikk 2001/2002:

Stasminister VisestasministerStassekretær Finansminister Stasarkivar
Erik A Knut Venche Per Paal

... mer styre
Cyberminister Festminister Geriljaleder Justisminister Utstyrsminister
Erik B Heidi Arne Gunnar Tove
... enda mer styre
Kommunalminister Visekommunalminister Samferdselsminister Styremedlem
EvaStein Arne Mona
Tilbake Hovedmeny


WEB-master: Cyberminister Erik Bye