Oppslag i Ullern avis 5. juni 1991, det var da avisen oppdaget oss!
Ansvarlig redaktÝr: Cyberminister Erik Bye.