Politiske musikksjangre

Etter siste meningsmåling, koplet med Norsk Monitor har det blitt klart at musikksegmentet blant norske velgere er betydelig. Allikevel, nærmest umerkelig, og uten kakekasting. Vel så overraskende er det vel at denne velgerskaren har vært lydløs! Men ikke nå lenger. Som en følge av tidligere omtale og utvikling har de politiske partiene oppdaget hvilket potensiale det ligger i musikken, når det gjelder politisk engasjement, bare man finner tonen. Partiene er nå på turneer med en charmoffensiv mot å ta musikken på alvor. Hvordan så de ulike sjangre, tonearter, instrumenter, musikklag og ulike hustyper vil fordele seg kan nok by på større overraskelser. Imidlertid er det noen som allerede har vært ute og kikket i krystallkulen - bookmakerne, ikke byggmakker!

Det de har prøvd på er å spå om hvilke partier som vil tiltrekke seg:

eller har følgende særpreg:
Saksofonister Ess-dur
Trompetister C-dur
Klarinettister Fiss-dur
Trombonister A-moll
Stortrommør G-dur
Småstrommør A-dur
Barytonister E-dur
Hornister Ass-dur

Det som imidlertid tilsynelatende har slått best an er å satse på janitsjarkorps, der antall velgere er tellelig. Dette kan ha noe med måten de beveger seg på. Og det som er typisk her er følgende musikkvalg:

eller politisk rytme:
Sp: Norske marsjer Sp: 3/4
H: Franske marsjer H: 2/4
FrP: Tyske marsjer FrP: a la breve
V: Polka V: dynamisk
Ap: Blues Ap: 6/8
KrF: Hymner KrF: 4/4
SV: Rock SV: 5/7
Andre: Koraller Andre: 4/9

Det som nå blir spennende er å se hvordan dette faktisk vil slå ut ved høstens valg. Kanskje får vi en regjering som går inn for en fridag rett etter 17. mai for de som har og tar musikkansvar.

Og, i følge godt informerte kilder vil flere av partiene satse på billigere ventilolje.

Hovedmeny Siste nytt
Ansvarlig: Cyberminister Erik Bye.